03.07.2016 - 03.07.2016
Ι.Ν του Αγίου Νικολάου στο Τραγάκι